Новини

На глас: Защо България е последна по доходи в ЕС?

Sunday, 23 January 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Мартин ДИМИТРОВ

 

Свръх концентрацията (монополизъм) и селективното толериране на малък брой близки до властта фирми спират развитието.

1 млрд. лв. заеми за 8 фирми от държавна банка.

3.4 млрд. лв. от обществени поръчки за 7 фирми.

Малките ги глобяват за 2 лева недеклариран оборот, а на други се опрощават 10 млрд. лв. неплатени данъци за три години.

Не са гарантирани правата на собственост - ако реши някой, идва и ти взема фирмата, справка – „8-те джуджета”.

Земеделските евро субсидии са концентрирани в малко на брой големи, целенасочено се отказва исканото от нас международно разследване за КТБ, тъй като много нелицеприятни факти могат да се разкрият...

 

Какво се получава?

 

1/. Инвеститори избягват такива дестинации, защото осъзнават, че не могат да се конкурират с фирми, близки до властта.

2/. Целта въобще не е да се привлекат инвеститори (в някои отрасли), защото това би довело до конкуренция за фирми, близки до властта.

3/. Близките до властта фирми смачкват останалите, които им се изпречат на пътя. Така например, беше приет закон срещу малките бензиностанции.

4/. Много хора се отказват да кандидатстват по обществени поръчки, защото е ясно кой печели.

5/. Контролните органи се занимават с тормоз върху малките фирми, защото за част от големите има други правила.

6/. Малки и средни фирми избягват да правят бизнес в сфери, в които доминират близки до властта компании, защото могат да подразнят силните на деня.

7/. В крайна сметка - целта не е повишаване доходите на населението, защото това би повишило разходите за труд, а това е лошо за „нашите“ бизнеси. Всъщност целта им е правилните хора да запазят контрола си върху даден сектор.

 

Нужната промяна

 

Добри условия за развитие на малките, спиране и наказване на рекета, истинска конкуренция, привличане на инвеститори, които да създадат нови, добре платени работни места. Ние можем да го направим – ние, от „Демократична България”.

 

(Бр. 12/2021 на „Златоградски вестник”)