Новини

Отпадна опасността съдът в Златоград да изчезне

Thursday, 06 January 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Внесеният във ВСС проект за съкращаване на съдилищата в областта, е оттеглен, вносителите – с оставки...

 

Веднага след изнасяне в публичното пространство на внесената във ВСС идея-проект за съкращаване на районни съдилища в страната, първи в Смолянска област реагираха хората от най-свободната професия, заети най-пряко със защита правата на гражданите – адвокатите. Смолянската колегия излезе на т. нар. „мълчалив протест” и заяви, че предлаганата реформа в съдебната карта не води до нищо добро в обслужването на хората.

 

Защото, да припомним на читателите, реформата предвижда закриването на районните съдилища в четири родопски общини – тези в центровете Девин, Чепеларе, Мадан и Златоград. Когато се обърнахме за коментар към районния съдия в Злтоград, Динко Хаджиев, той веднага категорично заяви, че можем да бъдем спокойни, тази идея се оказала обществено несъгласувана и необсъждана предварително. „Да оставим настрана, че е преди всичко твърде неефективна и би затруднила до крайна степен родопчани. Които за своите най-малки проблеми следва да пътуват вкупом до единствения оставен според реформата съд – този в областния център Смолян”.

Според съдия Хаджиев, Районният съд в Златоград е достатъчно натоварен, има много работа в двете общини, за които отговаря, а държавата е инвестирала огромни средства през последните над 100 години в подготовката на кадри и сграден фонд. „Имаме дори тези дни един защитен вече проект за смяна на дървената ламперия по стените на залите, която е пожароопасна, с нещо по-съвременно и модерно, който ще стартира най-скоро.”, каза съдия Хаджиев и допълни, че двамата съдии, внесли във ВСС този проект, вече са си подали оставките, а нов за обсъждане още не е внасян”.

Само преди 7-8 години Златоградският съд отбеляза своята 100-годишнина от откриването му през 1913 г., което е само година след освобождението му от османска власт. Малко преди това, съвместен европроект с общината промени изцяло неговия външен и вътрешен вид, а по проект на фондация „Америка за България” изцяло бе дигитализирана неговата дейност и архив. Сега в интернет може да се прегледа всяко решение на съда от всяко преминало негово дело.

Макар и „мълчалив”, на протеста на адвокатите в Смолян те заявиха, че избраният от ВСС модел за съдебна реформа „накърнява правата и интересите на гражданите и юридическите лица”.  Специално за област Смолян ще са налице най-неблагоприятни последици по ограничаване на достъпа до правосъдие, тъй като от районни съдилища, те ще станат териториални поделения без председател, с разглеждани на дела в изключително ограничен обем. Това са дела с материален интерес до 2000 лв., докато сега са до 25 000 лв. Втора инстанция ще бъде Апелативен съд-Пловдив, което означава губене на много време и средства за хората, смятат адвокатите. Затрудненият достъп и отдалечаването на гражданите от правосъдието ще намали възможността за ефективна защита на законните им права.

 

(Бр. 11/2021 на „Златоградски вестник”)