Новини

Общината отчете санирането на нови сгради в Златоград

Tuesday, 04 January 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На заключителна пресконференция общината оповести резултати от проекти, реализирани по програма „Региони в растеж».

Става въпрос за четири проекта с насоченост към повишаване на енергийната ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в Златоград. По тях са санирани и обновени 32 сгради, в които живеят 195 домакинства - Станко и Даниел Пееви, блокове № 174, № 177, № 189; къщи на Анжерови, Йосиф Кехайов, Бочукови, блокове № 178 и т. нар. "Бял дом"; жилищни сгради на Саралийски, Пехливанови, Хаджиеви, Ушеви, Сватеви и блокове № 190, № 195; многофамилни жилищни сгради на ул. "Ахрида 22", "Тракия", къща Виктория, по ул. "Велико Търново", фамилна къща Чаушеви, на братя Хъмчеви, Гогаджови, Касабови, както и т. нар. «Текстилски» блок и др.

С осъщественото саниране всички тези сгради преминават в по-горен клас на енергопотребление, в резултат на което се реализират над 429 т годишни спестявания на емисии на парникови газове - въглероден диоксид (СО2), което донякъде допринася за чистотата на въздуха в града.

 

(Бр. 11/2021 на „Златоградски вестник”)