Новини

С пари от МОН, гимназията ни прави модерни кабинети

Saturday, 25 December 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След одобрен проект по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки ”, СУ "Антим I" м Златоград ще получи от Министерството на образованието 44 327 лв.

Парите идват по линия на националната програма за осигуряване на съвременна образователна среда и ще бъдат насочени към обновяване на учебни кабинети и лаборатории от STEM науките - физика, химия и биология, в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии и провеждане на практическо обучение в реална работна среда.

Пространствата, които ще бъдат оформени, ще насърчават към откривателство и креативност, казват от ръководството на гимназията.

 

(Бр. 11/2021 на „Златоградски вестник”)