Новини

Борса : Свободните работни места в БТ-Златоград към 30. 11. 2021 г.

Friday, 03 December 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

 

12 машинен оператор, шиене /опит и мотивация за работа, работното време е съобразено с майките на деца, посещаващи детска градина и училище - работните места са за Златоград, Старцево и Долен/

5 машинен оператор /капитонираща машина - Старцево; подсигурен транспорт и храна. Наема хора и от Неделино/

1 контрольор, качество /ОТК в шивашки цех в Старцево/

10 машинен оператор, производство на каучукови изделия /за Кърджали/

5 шлосер /за Джебел/

 

Свободни работни места по проект „Заетост за теб“

 

2 машинен оператор, шиене

2 сервитьор

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 шофьор, автобус

1 организатор експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност

                   

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 

6 работник в строителството

5 машинен оператор, шиене

1 учител, ресурсен /Магистър ПУП и НУП с ПКС/