Новини

Екологичната инспекция в Смолян и кметът на Златоград да се произнесат по изнесени екопроблеми

Saturday, 13 November 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Писмо до Началника на РИОСВ-Смолян инж. Екатерина Гаджева и кмета на Златоград Мирослав Янчев

 

 

Уважаема г-жо Гаджева!

По сигнал на наши читатели, посетих района на т. нар. местност „Муратова чука” и бях изумен от системното унищожаване на горския терен там, където години наред с камиони се разтоварват строителни материали и всякакви други боклуци (ТБО) в огромни количества.

 

Т. е. убедих се на място за наличието на поредното незаконно, т. нар. „нерегламентирано сметище” в златоградската гора, отново в близост до горски поток, който се влива в реката, идваща към града. Сметището е над сградата на някогашните „козарници”, сега собственост на Владимир Енчев, отдадени под наем за производство на пелети. Тъй като сигнала на читателите обаче е предимно за производството на тези пелети, поради почти денонощното бълване на токсичен, по мнение на хората, остро задушлив пушек, моля да разясните правени ли са проверки на тази производствена фирма, наемател на халетата, дали тя има съответните разрешителни, съобразени с екологични предписания и съответни еко отговорности.

Моля освен това да дадете светлина по описаното по-горе незаконно, по всичко личи, сметище и какво бихте предприели по него, съобразно отговорностите Ви на областна екологична институция, на която екологичните проблеми са слуужебна и професионална отговорност.

 

П.П. Прилагам две от снимките, които направих от сметището и цеха на пелети, обект на жалби и недоволства на гражданите, които имат свои вили и лични стопанства в околността.

 

П.П.П.: Същото писмо е изпратено и до кмета на общината М. Янчев, което завършва с думите: „Моля да се произнесете по описаното по-горе незаконно сметище (както и проблема с цеха за пелети) и какво бихте предприели по него, съобразно отговорностите Ви на кмет на община Златоград, на когото екологичните проблеми, засягащи всички граждани, не са му безразлични.

 

С уважение:

Ефим Ушев,

Гл. редактор на ЗВ

 

(Бр. 9/2021 на „Златоградски вестник”)