Новини

ГКПП Рудозем-Ксанти: Предвижда се пунктът на Елидже да е готов за откриване към септември 2021-а

Sunday, 07 November 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

През 2020 г. са изпълнени основни строително-монтажни работи по проекта за бъдещия нов граничен пункт по границата ни с Гърция. Изкопани са 19 551 кубика почви, по изкоп пътна част -  79 888 000 куб. м., насип пътна част – 217 999 куб. м. направени са четири правоъгълни водостоци с дължина 209 м, както и  два ръбни водостоци с обща  дължина 94 м.

 

Колекторните тръби са 531 м., ревизионни шахти от сглобяеми елементи – 12 бр., дъждоприемни шахти – 29 бр., отводнителни окопи със стоманобетони елементи – 628 м., асфалтови смеси за основен и долен пласт 12 см – 3 582 куб. м., бетонови работи – 772 куб. м., хидроизолация в основи – 167 кв. м., изпълнени са множество конструкции за сгради и огради. Предстои завършването на архитектурна, електрическа и ВиК, части, за пожарна безопасност, ограничителни системи, знаци и маркировка, паркоустройство, оборудване и пълно обзавеждане.

Цялостния обект се състои от два подобекта (Път II-86 и ГКПП), разположени на територия с обща площ от 76 дка - 33 дка територия за изграждане на подходния път до начало на площадката за ГКПП на Път II-86 и изграждане на паркинг с площ 2400 кв. м.; 37 дка за площадка на ГКПП, 6 дка  площадка за допълващи дейности и техническа инфраструктура. Подходният път включва  две ленти за движение в посока Гърция и една в посока България, както  и банкети по 1,5 м. На площадката за ГКПП се разполагат и двуетажна административна сграда, с разгъната площ 890 кв. м, където са разположени административна част за ГД ”Гранична полиция”, административна част за Агенция „Митници”, двойни кабини за гръцки и български гранични служители - шест броя, кабини за митнически контрол – осем броя и по една двойна кабина-пропуск в двата края на площадката.

Ще има и специално хале за щателна митническа проверка, чиято площ е 570 кв. м. и средна височина 6 м. Граничният здравен контрол е с площ от 43 кв. м., включващ лекарски кабинет и изолатор. Площадката за допълващи дейности и техническа инфраструктура включва подземен резервоар за вода и противопожарни нужди с помпена станция, трафопост и дизел агрегат и пр.

„Нямам притеснения за завършването на този обект, тъй като финансирането е изцяло подсигурено – около 3 млн. лв. са осигурени по Програмата за трансгранично сътрудничество, а финансирането до 18 млн. лв. е осигурено от държавния бюджет с постановление на Министерски съвет от 18 декември 2019-а. Тези средства вече са по сметките на Областна администрация в Смолян.“, каза малко преди да бъде сменен областният управител Недялко Славов.

Според инж. Стефан Соколов, срокът за завършване на обекта е до края на юни т. г., защото към момента работата по него е завършена над 80%.

 

 

(Бр. 9/2021 на "Златоградски вестник")