Новини

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БТ-ЗЛАТОГРАД КЪМ 19. 10. 2021 г.

Thursday, 21 October 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

 

10 машинен оператор, шиене /опит и мотивация за работа, работното време е съобразено с майките на деца, посещаващи детска градина и училище - Работните места са за Златоград, Старцево и Долен/

2 минни инженери

1 офис- асистент/ да владее английски, да работи с електронни таблици/

2 ръчници, почистване на конци / шив. цех в Златоград/

2 продавач-консултант /хранителен магазин в Златоград/

5 машинен оператор /капитонираща машина- Старцево; подсигурен транспорт и храна. Наема хора и от Неделино/

3 машинен оператор, производство на каучукови изделия/ Теклас- Кърджали, подсигурени пътни, храна, бонуси, ваучери и др. Работа на 2 смени/

1 шофьор, техник

1 окачествител, продукция /ОТК в шивашки цех в Старцево/

1 шофьор, бус  /разнос на акумулатори и масла в страната/

 

Свободни работни места по проект „Заетост за теб“

 

1 маш. оператор, шиене

1 продавач-консултант

1 снабдител, доставчи

1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил

1 шофьор, куриер

1 работник, строителството

 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 

11 машинен оператор, шиене

1 учител, спортна подготовка