Новини

Проектът „Крайречна” приключен, с трасето има думата общината

Friday, 08 October 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Тъй като в информациите от по-рано по този проект има известна неточност, ще трябва да уточним, че всъщност няма „предпоследен етап”, както сме отбелязвали. Проектът, с възложител областният управител Недялко Славов, включващ подпорната стена и надречния тротоар, вече е приключен и оттук нататък, за самото пътно трасе, има думата общината, която следва да защити нов свой проект.

Това уточни в телефонен разговор с редакцията самият Славов, за което му благодарим.

А и от всички златоградчани той трябва бъде поздравен, че в областния проект на стойност повече от 600 хил. лв., включващ няколко мащабни обекти в различни градове в смолянския регион, бе включен и този важен златоградски проект.

 

И нека допълним – щом като „общината има думата” оттук нататък с нов пътен проект, да има предвид гражданските ни предложения. Първо – трасето да бъде еднопосочно, и второ – да се предвидят в ремонтните дейности възможности за вкарване на електрокомуникациите (диреците с жици, грубо казано) в канал под земята. Това би било не само модерното напредничаво решение. Но и не по-малко естетично такова.

 

(Бр. 7/2021 на „Златоградски вестник”)