Новини

Архивите: 3. Агенти на ДС - общински съветници в Смолянско, съобщи Комисията

Friday, 03 September 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Тихомир Митков Ризов

 

Роден 1958 г. в Рудозем, вербуван от лейт. Владимир Белчилов през1984 г.

Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството, са ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VІ, в качеството на секретен сътрудник, агент с псевдоним „Иван”. Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите, са собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество-обещание, документ от ръководил го щатен служител, регистрационна бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1706 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; опис регистрационен номер от 1999 г. за унищожаване делата от фонд ІР.

Ризов е кандидат за общински съветник в община Смолян, издигнат от ПП Земеделски народен съюз.

 

Христо Костадинов Стойков

 

Роден 1949 г. в с. Бостина, Смолянско, вербуван от служител 1983 г., ръководил го о. р. Петър Стратев, ОУ на МВР-Смолян-ДС, в качеството му на секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира, с псевдоним „Липа”.

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите, е регистрационен дневник; картони обр. 4-5 бр. и обр. 6; опис регистрационен номер от  1999 г. за унищожаване делата от фонд ІЯ.

Стойков е кандидат за общински съветник в община Смолян, издигнат от ПП АБВ.

 

(Бр. 4/2021 на „Златоградски вестник”)