Новини

Възможност: Обявен е конкурс за 300 хил. лв.

Sunday, 11 July 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Агенцията за хора с увреждания (АХУ) обявява и конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост.

В него могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация на хора с увреждания, регистрирана по действащото законодателство.

Всеки Център за защитена заетост трябва да осигурява условия за създаване на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги.

Одобрените кандидати ще получат до 300 000 лв. за създаване на такъв Център.

АХУ набира и предложения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Те са разделени в четири компонента, с размер на субсидията от 4 хил. лв., до 18 хил. лв.

 

(Бр. 3/2021 на „Златоградски вестник”)