Новини

Назаем от Ксанти: „Ние сме сред вас и не сме турци”

Thursday, 01 July 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Какво съдържа писмото на Ахмед Имам от Ксанти до Дора Бакояни в гръцкия парламент, в желанието да се отграничат от продължаващата турцизация на помаците в северната част на страната

 

 

Пангръцката Асоциация на помаците в Гърция иска от гръцката държава признаването на това население в родопската част на страната като различен етнологичен, културен и езиков компонент на мюсюлманското малцинство. Това е поискано със специално писмо до междупартийната парламентарна комисия за развитие на Западна Тракия.

 

Председателят и заместник-председателят на асоциацията Ахмет Имам и Шериф Мустафа, подписали писмото до председателя на комисия Дора Бакояни, се позовават, на признаването на помаците от международни организации като Федерален Съюз на Европейските Националности (FUEN - Federal Union of European Nationalities), от доклади на Държавния департамент, както и от научната общност в университета на Западна Тракия „Демокрит”. Сред по-важното в писмото, което е от 29 септември 2020 г., е и следното: „...В продължение на десетилетия водим неравна и тежка борба, както в страната, така и извън нея, за да бъдем признати за различен етнологичен, културен и езиков компонент на мюсюлманското малцинство  в Гърция. Признаването на нашето различие от нашата родина, Гърция, ще допринесе за вътрешната демократизация на малцинството, но преди всичко ще отчете живата реалност. Помаците (приблизително 46 000 души) не могат да продължат да бъдат инструментализирани от експанзивната турска политика. Ние с нетърпение искаме да пресечем напълно подобни планове, но срещаме отказа на Гърция да признае нашето различие. Развитието на Западна Тракия без това признаване не може да продължи. Помаците не са - както в миналото - аморфна културна група. Ние сме се организирали в клубове, имаме собствен вестник („Загалиса“), приети сме и сме се присъединили към международни организации.

Но и научният свят в нашата страна, макар и с голямо закъснение, ни включи в своите изследователски интереси. През 2017 г. Университетът „Демокрит” в Тракия организира международна конференция, озаглавена: „Помаците на Тракия - мултидисциплинарни и интердисциплинарни подходи” (Комотини, 17 до 19 март 2017 г.) - само преди няколко дни беше публикуван томът на докладите от тази конференция.

 

Ние сме на ваше разположение за всякаква информация, която би помогнала в тази посока. Надяваме се, че няма да бъдем разочаровани. Омръзна ни да разтръбяваме, че и ние сме тук. И както един наш животновъд каза наскоро на гостуващи членове на международен комитет: „Ние сме помаци, хора като вас, имаме уши, нос и уста. Не можете да се преструвате, че не ни виждате. Ние сме пред вас". (Превод за ЗВ от Ридван Караходжа)

 

(Бр. 2/2021 на „Златоградски вестник”)