Новини

Архивите: 2. Агенти на ДС - общински съветници в Смолянско, съобщи Комисията

Friday, 18 June 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Пантелей Стоянов Мемцов

 

Роден 1959 г. в Чепеларе, Смолянско, вербуван от о. р. Петър Шукеров през 1989 г., регистриран с. г. и осъществява сътрудничеството в структурите на ОУ на МВР-Смолян-ДС в качеството му на секретен съдържател на явочна квартира с псевдоним „Рожен” Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите, е дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис регистрационен номер от 1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ; доклад на МВР с регистрационен номер от 2007 г. Мемцов е кандидат за общински съветник, издигнат от БСП.

 

 Росен Милков Величков

 

Роден 1957 г. в с. Мугла, Смолянско, вербуван от кап. Никола Мизюлев 1983 г., осъществява сътрудничеството си в ДС, УГВ-РО-04 ГО, в качеството си на секретен сътрудник-гент и резидент с псевдоним „Пенев”.

Документи, въз основа на които е установена принадлежността му към органите, е регистрационна бланка, документи от ръководил го щатен служител, собственоръчно написано агентурно сведение и работно дело; регистрационен дневник; картон обр. 4. Величков е кандидат за общински съветник в община Смолян, издигнат от ПП НФСБ.

 

Светозар Илиев Казанджиев

 

Роден 1952 г. в с. Гълъбово, Смолянско, вербуван от служител 1971 г., ръководен от о. р. Цвятко Велчев. Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството, е ДС-ВКР-ГУСВ, в качеството му на секретен сътрудник, осведомител с псевдоним „Георгиев”. Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите, е регистрационен дневник; картони обр. 4-5 бр.; протокол регистрационен номер от 1991 г. за унищожаване на лично дело ІО-56 (См) и работно дело ІР-704 (См).

Казанджиев е кандидат за общински съветник в община Смолян, издигнат от ПП НФСБ.

 

(Бр.1/2021 на „Златоградски вестник”)