Новини

Статистическо: Антирекорд за родени златоградчани през 2020-а

Monday, 14 June 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Родените бебета с корен от Златоград през миналата година (01. 01. 2020 г. – 31. 12. 2020 г.) са 23 (през 2019 те бяха 25).

Те обаче едва ли ще са записани като родом златоградчани, тъй като в златоградското родилно отделение деца не се раждат, а тези 23 деца са родени из разните отделения в болници от вътрешността на страната.

Точно толкова – 23, от общо 33 за общината, са и сключените граждански бракове в Златоград за гледания период (през 2019 – 55 бр.). Останалите 10 са били в селата Старцево и Долен, съответно 7:3.

Не е така, обаче, в графа „починали”, от справката, водена от отдела в общината – за цялата 2020 г. имаме починали в общината общо 152 души (през 2019 – 139).

От тях 95 са в Златоград, при 84 през 2019. 26 са починалите в Старцево, 13 са в Долен, 9 в Ерма река, 4 в Аламовци, 3 в Цацаровци и 1 в Пресока.

Ще добавим и това, че към 15 януари 2021 г. с постоянен адрес жители на общината ни са 12 502. Водени по настоящ адрес, обаче, което значи актуалното число на живеещите в общината, са 11 496 човека. Така според първата „графа” жителите на Златоград са 7572, а според втората – 6965 човека.

Така водени, за с. Страцево жителите са 2316 (2137), за Долен – 1196 (1121), Ерма река – 883 (808). Село Аламовци за първи път пада под триста души и сега са 298 (247). В останалите села жителите са съответно 36 (39) за Кушла, 65 (60) за Цацаровци, 101 (80) в Страшимир и 35 (39) в Пресока.

 

(Бр. 1/2021 на „Златоградски вестник”)