Новини

Какво дишаме: В Златоград все още дори не обсъждаме проблема

Monday, 31 May 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

През декември, когато по традиция в Златоград започва усилното горене на въглища и дърва, въздухът посивява така, че понякога дори посинява... За съжаление, въпреки мащабното саниране на жилищни блокове и къщи през последните години, по комините им не се монтират филтри, каквато пък е практиката в някои градове, нито пък в района ни има идея въобще да се монтира измервателна техника за нивото на фини прахови частици.

 

А това са онези невидими убийци, чиито поражения въху здравето на човека и най-вече у децата и възрастните хора, продължаваме да пренебрегваме.

Както показаха преди година данните от мобилната Пловдивска еколаборатория за замърсеността на въздуха в Златоград, нивота на ФПЧ е в пъти по-високо над пределно допустимите количества.  

Тъй като за тази зима нямаме замервания на въздуха, ще дадем данните, които наскоро бяха разпространени за работата и състоянието по проблема в София, за да си дадем сметка така и за нашето положение..

На 1 декември 2020 г. измервателните станции в страната отчетоха замърсяване на въздуха значително над нормите. Основен източник на замърсяване са печките на твърдо гориво.

55 хиляди домакинства в София се отопляват на дърва и въглища. При това не само в определени квартали. Има и централни части на столицата, които се отопляват на дърва и въглища. Тук засега са подменени отоплителните инсталации на над 5500 домакинства, а към момента продължава и монтирането на филтри на комините. Досега са поставени 500 такива.

В София има завишение на ФПЧ близо 4 пъти. Те са много отровни и от тях умират 40 души дневно, изчислили са специалистите.

 

(Бр. 22/2020 на „Златоградски вестник”)