Новини

Ще „погледне” ли общината към мръсния ни въздух?

Tuesday, 20 April 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Тук ви показваме две снимки, за това какъв въздух дишаме в града през целия зимен период. Въздух, който произвеждаме ние самите – едно, защото нямаме алтернатива, второ – защото никой в управлението на града не се замисля и не предприема никакви мерки за горивото, с което златоградчани се отопляват (виж текста на стр. 1).

И затова продължаваме с кюмюра, продължаваме и с изсичането на дърветата си – било в градинките, било в горите си, все едно...

Резултатът е повече болни хора, а значи – немощна здравна система и, естествено – повече смърт в градчето ни...

Затова отново предлагаме на общинските съветници и кмета да разгледат проблема на специална сесия, на която да се внесе и програма с решение. За целта могат да се ползват официалните данни от мобилната лаборатория, замервала на няколко пъти въздуха в града ни...

 

(Бр. 22/2020 на „Златоградски вестник”)