Новини

Архивите: Агенти на ДС - общински съветници в Смолянско, съобщи Комисията

Friday, 16 April 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Любен Георгиев Кехайов

 

Роден 1964 г. в с. Петково, Смолянско, е вербуван от майор Неделчо Лавтаров през 1985 г. и е регистриран същата година като агент на ДС-Мадан в качеството му на секретен сътрудник с севдоним „Сергей”.

Документи, въз основа на които е установена принадлежността му към органите, е собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело; регистрационен дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. кехайов е бил кандидат за общински съветник в община Мадан, издигнат от ПП АБВ. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любен Кехайов към органите по чл. 1 след 10. 11. 1989 г.

 

Милко Иванов Гавазов

 

Роден 1953 г. също в с. Петково, Смолянско, вербуван от о. р. Георги Стоянов през 1988 г., регистриран през с. г., ръководен от о. р. Георги Стоянов.

Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството, е ОУ на МВР-Смолян-ДС, в качеството му на секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира с псевдоним „Смолян”. Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите, е дневник, картони - обр. 4 – 4 бр.; опис рег. No 138/1999 г. за унищожаване на делата от фонд IЯ; доклад на МВР с регистрационен номер от 2007 г.

Гавазов е бил кандидат за общински съветник в община Смолян, издигнат от БСП.

 

Никола Илиев Простов

 

Роден 1946 г. в с. Хвойна, Смолянско, щатен служител в ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, ПГУ. От 1968 г. е назначен за мл. Разузнавач, като с. г. е преназначен за разузнавач VI степен; от 1972 г. е преназначен за разузнавач II степен, от 1976 г. преназначен за разузнавач I степен и веднага изпратен на 10-месечно обучение в Москва. От 1979 г. е преназначен за инспектор, от 1981 г. преназначен за инспектор в Първо главно управление на ДС (ПГУ); от 1987 г. преназначен за зам.-началникк на отделение; от 1989 г. преназначен за зам.-началникк по ДС на ОбУ на МВР-Смолян.

Притежавал е служебни карти по ДС, кандидат за общински съветник в община Чепеларе, издигнат от ПП Национелан фронт за спасение на България.

 

(Бр. 22/2020 на „Златоградски вестник”)