Новини

Рекордът от заболели с Ковид-19 в Смолянско е на 23 март – 92 души

Friday, 02 April 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На 1 и 2 април учениците от 1 до 12 клас на територията на област Смолян да продължат да се обучават в електронна среда. На 6 и 7 април учениците от дванадесети клас да продължат да се обучават в он-лайн среда. Във всички лечебни заведения, четирите многопрофилни болници на територията на област Смолян, се прекратява плановият прием и плановите операции до второ нареждане.

 

Областният щаб ще изпрати писмо до сдружението на общопрактикуващите лекари в региона, да спазват ангажиментите си, съгласно нормативната база.

Показателят 14-дневна смъртност отчита 32,8 на 100 хиляди в областта, при 20,37 за страната. Новите потвърдени случаи през изминалата седмица са 388 лица, като се наблюдава дифузно разпространение на заболяемостта и най-голям брой новооткрити в общините Златоград, Смолян, Мадан и Девин. Запазва се тенденцията преобладаващият брой от новодиагностицираните да е на възраст над 50 години (72,7 %), но се наблюдава и съществено нарастване на броя заболели сред деца и млади хора. Общият брой на хоспитализираните в област Смолян лица с COVID-19 към 28. 03. 2021 г. е 198.

трябва да съобщя, че през тази седмица регистрираме най-лошите показатели, характеризиращи епидемичния процес на територията на област Смолян от началото на пандемията до сега.“, коментира данните директорът на РЗИ-Смолян д-р Мими Кубатева.

 

„Миналата седмица регистрирахме и най-голям брой новорегистрирани за един ден, на 23 март – 92-ма. На седмична база също регистрираме най-висок брой позитивни – 388, при най-висок брой през втората вълна (есента на 2020 година) – 167 за седмица. Броят на новохоспитализираните за тази седмица също е най-висок досега – 100”, коментира д-р Мими Кублатева, директор на РЗИ-Смолян. Към момента заетостта на болничните легла в здравната система на областта достига до 90-95%. ЗВ