Новини

Поетичен петък: Борис МАРХОЛЕВ

Saturday, 27 March 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

...

Пияни, храним алчността на свойто тяло,

забравили глада на нашите души.

Отново там върни ни, Боже, отначало,

невинността където ще ни утеши.

 

Прости ни, щом човешко е да се греши.

Вдъхни ни, Боже благ, смирение в гърдите -

повярвал в Теб, човекът не е вече скот,

Светият Дух ни нека направлява дните,

 

да грее Светлината в нашия живот,

за да открием пак Свещения кивот.

 

(Бр. 21/2020 на „Златоградски вестник”)