Новини

В рудодобива в Златоград – заплати и персонал няма да се намаляват

събота, 13 март 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Или как се справят в „Родопи Еко Проджект” в условията на световната коронавирусна пандемия...

 

 

Световната коронавирусна пандемия разлюля света, преобърна бизнеси и бизнесотношения, намали приходи и накара работодателите да се занимават и въвеждат непривични мерки, с каквито никога не са се занимавали, но и да съкращават персонал. В местната рудодобивна фирма „Родопи Еко Проджект” едва ли е по-различно, тъй като в световен мащб търсенето на метали намаля значително, занижени са драстично цените на световната метална борса, а значи – и приходите за фирмата.

 

Ръководството на дружеството и нейния собственик проф. Вълканов, обаче, решават да погледнат по-широко проблема и предприемат нещо, което да запази бъдещето им като производствено звено в бранша. А именно – да не съкращават хора и да запазят целия наличен персонал от около 450 човека. Нещо повече – готови са да назначават още работници и специалисти във всеки един момент. Не са намалявани и заплатите им, както процедираха в доста други браншове, но в рудодобива специално те са и в зависимост от това кой как се е справял в работата си и какво е изработил за месеца. Все пак – щатът може да ти е 500 лв., а заплатата – да е и 3000 лв.

„Решихме преди всичко да запазим хората при нас, защото това е всъщност потенциала на едно предприятие, чието кадрово професионално осъществяване е най-важно за всяка фирма”, казва изпълнителният директор на „Родопи Еко Проджект” Ружа Бодурова. – И смея да кажа, че социалната ни програма е най-добрата възможна, независимо от общите проблеми напоследък в цялата страна. Разбира се, че обстановката е извънредна и са взети всички мерки за дезинфекция и безопасност на работните места. Дори храната за работниците се раздава в пакети доста дълго време, за да не се ползва общото помещение на столовата. И досега случай на Ковид-19 във фирмата няма”.

Тя ни казва един такъв случай – при преструктурирането на „Горубсо-Златоград” в „Родопи Еко Проджект” са останали доста съдебни дела, за които държавата дължеше като плащане. Държавата не е изплатила 216 дела и фирмата ги поема заедно с лихвите, неустойките и всички други задължения пред хората. Дори когато има нещастни случаи, поради самата специфика на този труд, както се случиха преди немного време, фирмата поема всички разноски и всякакви разходи, след като за всичко се споразумее със самите пострадали и техните семейства. Затова вече фирмата няма съдебни дела, които обикновено натежават като разходи и за двете страни и се проточват прекалено дълго във времето. Самите нещастни случаи стават не от някакви технически недостатъци и несъвършенства, от някакви липси за производство, а от невнимание и самоувереност на работника. Който дотолкова е свикнал с работата си, че си позволява често да недоглежда някои малки неща около себе си, които понякога са фатални и водят до нещастия.

Освен че не се съкращават работници, във фирмата няма спрени или ненатоварени мощности и производството е в обичайните си рамки, съгласно заложения държавен план и одобрена програма за добив. „За това много ни помогна и фактът, че основния ни партньор – КЦМ 2000, не е спирал дейността си, не е съкращавал производствените си обеми и редовно изкупува продукцията ни”, казва Бодурова.

Например за последните 10 месеца са изкарани 210 хил. т руда, от която са добити и предадени 14.3 т концентрат. Едно сравнение със същия период на миналата година показва, че тогава изкараната руда е 203 хил. т и 14. 9 т концентрат – количествата са близки, което също показва, че в рудопроизводството световната заразна пандемия не оказва голямо значение като режим на работа, когато имаш подходящата стратегия. Затова пък разликата е в постъпилите суми, поради срива на цените на металната борса в Лондон, която вече естествено се е повлияла от т. нар. световно разрастване на „китайската чума”...   

 

(Бр. 20/2020 на „Златоградски вестник”)