Новини

Приписки: За „езиците” около нас и за един неполучен отговор по този въпрос

неделя, 07 март 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Ще й се наложи ли на България след време, по подобие на „македонския”, да признава и „помашки” език...

 

 

Г-н Михаил Иванов е мой приятел във ФБ, чието експертно мнение по различни въпроси приемам и уважавам. В спора на България с Македония той е твърдо против вето за старт на преговорите и в един разговор по проблема на неговата „стена”, той написа следното:

 

Mihail Ivanov: За съжаление днес българското правителство, потъпквайки принципа "Обединени Балкани в обединена Европа", провежда политика на отчуждаване между народите на България и на Северна Македония и нанася тежка рана в отношенията между тях. Моят живот е свързан с Македония и имам чувствителност към нейната съдба. Антимакедонската пропаганда даде своите резултати и днес много от "българите" са обхванати от антимакедонски настроения.

В резултат на това мнозинството от населението у нас подкрепя дълбоко порочната политика на отричане на фактите на съществуване на самостоятелен македонски език, различен от българския, и на македонска народност, населяваща Северна Македония, различна от българската”.

 

По различни причини, много от които съм изтъквал пред други приятели, аз смятам, че вето на България към този момент е повече от необходимо и преди един българин да говори за „антимакедонска пропаганда” в България, би трябвало да обърне внимание и да говори не само за „антибългарската пропаганда” в Македония, която не е спирала вече близо век, но и да обърне все пак някакво внимание и на антибългарската политика в Македония. Която също не е спирала и по инерция си продължава още от Титово-Колишевско-Апостолоско време, та и до днес.

Затова, може би съвсем не в страни от проблема „Македония”, зададох на г-н Иванов въпрос, за отговора на който го призовах да не бърза и да го обмисли добре и едва след това да ми отговори. Досега обаче, вече може би месец и повече, нямам отговор на въпроса си и сега го представям тук, като моля за вашето мнение:

 

Efim Ushev: Г-н Иванов, какво е вашето мнение за "помашкия език, който е различен от българския", прогласяван от нашите южни съседи - гърците? Кога ще трябва да признаем и този език? Все пак - и той се конструира по подобие на македонския, има и своите гръцки учебнци и речници, съответното население там, и то различно от българското, и пр.?

Не бързайте да ми отговаряте, помислете добре. Защото има и още една прилика с Македония по разисквания от вас проблем - и помашкото население в Гръцко е кърмено също така около 100 години с пропаганда срещу и с омраза и преди всичко с омраза към България и всичко българско!

Нещо повече – за да бъде отдалечаването на помаците в Западна Тракия от България и българите по-здраво и сигурно, гръцката власт нарече техния майчин български език „помашки”, а в училищата им наложиха да учат официално турски език. Пренебрегвайки по този начин всякакви международни конвенции за защита и съхраняване на родния майчин език на малцинствените културно-религиозни групи. В резултат на което, новите поколения на това население от доста време вече се идентифицира като „турско”...

Та кога и на тях ще им признаем „езика” и „нацията”, на „помаците” до нас?

 

(П.П. Като илюстрация давам две снимки, една от която е празник в Златоград, а другата – празник в нашите селца в Гръцко.

Според вас тези момичета дали се разбират в общуването си и на какъв език си говорят?)

 

(Бр. 20/2020 на „Златоградски вестник”)