Новини

КЦМ със сертификат Клас А, връчен от премиера Борисов

Tuesday, 23 February 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Сертификат за инвестиция клас А, чийто размер е 130 млн. евро, връчиха на металургичната компания КЦМ 2000 министър-председателят на България Бойко Борисов и министърът на икономиката Лъчезар Борисов миналата седмица.

За целта двамата държавници бяха на специално посещение в комбината, което се определя като първото за последните 60 години посещение на български премиер тук. А самото високо признание идва в подкрепа на проекта "Технологично интегриране на КЦМ", за който по-подробно писахме миналия брой на вестника.

Освен за мащабната инвестиция и иновативното производство, ръководството на КЦМ 2000 ГРУП бе поздравено и за осигуряването на хиляди работни места. „Цветните метали са необходими при всички нови технологии - заяви премиерът Борисов, - което прави сегашната инвестиция особено важна за българската икономика”.

Сертификатът бе връчен на инж. Иван Добрев, изп. директор на КЦМ, след което гостите посетиха завода и се запознаха на място с инсталациите за производство на олово и цинк.

 

(Бр. 20/2020 на „Златоградски вестник”)