Новини

Общински: Път в Старцево „светна” обновен

Saturday, 13 February 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

550-метровия участък от ул. „Васил Левски” в с. Старцево е изцяло ремонтиран и с нов асфалт. Това стана със средства от инвестиционната програма за капиталови разходи на общината за т. г. Този централен път в селото беше с много компрометирана настилка и п редизвикваше основателните недоволства на хората тук.

Изпълнител на строителството беше „Одесосстрой”- Варна и дейностите по него включваха фрезоване на съществуваща настилка на участъка, полагане на бетонови бордюри и бетонови плочи на тротоарите.

Положена е и трошено-каменна настилка за оформяне на банкетите. Асфалтовата настилка е на два пласта от по 4 см. Изградена е и изкуствена изпъкнала неравност на пътя, с която се ограничава скоростта на движение в населения участък.

 

(Бр. 19/2020 на „Златоградски вестник”)