Новини

КЦМ интегрира оловното и цинковото производство

Saturday, 16 January 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Целта е максимално оползотворяване на суровините, подкрепено от няколко български банки

 

Михаил ВАНЧЕВ

 

 

Обединена българска банка (ОББ) отпусна 20 млн. евро инвестиционен кредит на КЦМ - Пловдив, като част от финансирането на новия мащабен проект на металургичния завод. Той беше обявен в края на миналата година, като целта му е да интегрира оловното и цинковото производство, така че в максимална степен да се оползотворяват суровините. Общата стойност на проекта е 130 млн. евро, а последната част от финансирането се очаква да бъде договорена до края на октомври.

 

Договорът за кредитиране беше подписан в края на миналата седмица от главния изпълнителен директор на ОББ Петър Андронов и представителите на КЦМ - главния изпълнителен директор на "КЦМ 2000" Румен Цонев и изпълнителния директор на дружеството Иван Добрев. Половината от средствата за проекта - 65 млн. евро, бяха предоставени от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) през декември миналата година. "Останалата част ще бъде осигурена от още две търговски банки, като очакваме цялостното структуриране на финансирането да приключи до края на октомври 2020 г.", каза Добрев.

Компанията предвижда до края на 2023 г. да изгради нова рафинерия за олово и нова електролиза за цинк, като до 35% от металите ще се произвеждат от рециклинг. Очакванията са да бъде постигнато значително увеличение на приходите на компанията, така че кредитът да бъде изплатен безпроблемно. Сегашният проект, наречен "Технологично интегриране", надгражда над приключената преди няколко години друга мащабна инвестиция за близо 150 млн. евро. С нея компанията изгради изцяло нов оловен завод и модернизира цинковото производство. Проектът тогава беше финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие и Уникредит Булбанк.

В интервю за "Капитал" наскоро Цонев коментира, че с изпълнението на проекта компанията ще постигне годишни приходи над 1 млрд. лв., а печалбата преди лихви, данъци и обезценки ще нарасне със 70% спрямо предпроектния период. Капацитетът за производство също ще нарасне от около 150 хил. тона метал годишно до 200 хил. тона.

 

(Бр. 18/2020 на „Златоградски вестник”)