Новини

800 хил. евро осигури областната управа за обекти по реките в Устово и Златоград

Saturday, 09 January 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Недялко Славов взе участие в откриването с „първа копкапо изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на Малка река. Средствата за обекта се осигуряват чрез допълнително финансиране за изпълнение на проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения”. Става въпрос за продължението на новия път от покритото преди време речно корито в центъра на града, или по-точно казано – за бъдещото построяване на път по сегашната ул. „Крайречна” зад общината.

 

Основната цел на проекта е повишаване нивото на защита срещу наводнения в трансграничната област на Гърция и България, и особено в райони с висока вероятност от наводнения. Това става възможно, след като на 21. 09. т. г. е подписано 1-во Изменение на Договора за субсидия между Министерството на икономиката и Развитието на Република Гърция, с което по проекта е одобрено за допълнителни дейности финансиране с 800 хил. евро само за Областна администрация Смолян. С тези средства се реализират два обекта, на чието изграждане беше даден старт -„Проектиране и изграждане на нова подпорна стена по десния бряг на р. Черна в участъка под гробищния парк в квартал Устово на Смолян“ и „Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на Малка река, по ул. „Крайречна“  до моста на ул. „Ахрида“ в Златоград“.

 

(Бр. 18/2020 на „Златоградски вестник”)