Новини

Заем за 349 325 лв. поема общината за довършване на няколко улици

петък, 08 януари 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Поемане на дългосрочен дълг от “Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ”, в размер на 349 325 лв., иска кметът да одобрят общинските съветници. Заемът е за осигуряване на съфинансиране на проект за реконструкция и рехабилитация на улици в Златоград и с. Старцево.

 

Въпросният проект е на стойност 2 300 729 лв. и одобреното финансиране по него от Държавен фонд “Земеделие” е 1 951 403 лв. За общината остава да осигури съфинансиране в размер 349 325 лв., с което ще се извърши цялостно разплащане по сключените договори с изпълнителите на строителните дейности. Инвестициите са за реконструкция на 17 улици с обща площ 22 658,15 м2 в двете населени места от общината.

В Златоград това са улиците Ангел Кънчев, Пейо Яворов, Акация, Бор, Христо Ботев, Албена, Първи май, Рожен, Миньорска, Рила, Клокотница, Плиска и Виктор Юго.

Улиците в с. Старцево са „Васил Левски”, „Дельо Войвода”, „Европа” и „Пеньо Пенев”.

Според общината, конкретните цели на проекта са подобряване на градската среда, достъпността и условията на живот в нашия район, повишаване сигурността на населението и превенция на ПТП в общината - чрез привеждане на уличната инфраструктура в съответствие със съвременните стандарти за безопасност. Но и намаляване на рисковете от наводнения при обилни валежи - чрез почистване на шахти, ремонт на ревизионни шахти, изграждане на дъждоприемни шахти и подобряване на условията за придвижване на хора с увреждания, възрастни хора и майки с деца.

В по голямата си част улиците са реализирани, но предстоят строителни дейности на ул.”Рила”, „Плиска” Виктор Юго” и „Клокотница”. Цялостната реализация на строителните дейности по проекта се очаква да приключи до края на март 2021 г., за което ще се изразходват 2 300 729 лв. - безвъзмездна помощ  от Държавен фонд “Земеделие” -  1 951 403,50 лв. и съфинансиране от бюджета на общината - 349 325 лв. За което именно се 

кандидатства пред Фонда ФЛАГ, чрез учредяване залог върху собствените приходи на общината. Срокът на погасяване на заема е до 7 години от датата на сключване на договора за кредит, с максимален лихвен процент до 4,083 % .

 

(Бр. 18/2020 на „Златоградски вестник”)