Новини

Читателски дневник: Май пак станаха множко кучетата в града...

Tuesday, 05 January 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Днес ми се случи нещо неприятно, заради което се озовах в болницата – за инжекция против тетанос. Защото ей така, както си вървя по главната улица в Златоград, изведнъж ме нападна едно едро кафяво-черно куче и ме ухапа за крака.

Докато се усетя да реагирам, избяга.

Сега си представете, че такова куче скочи на жена. Или пък, недай си Боже, на дете. Кучетата в града станаха бая, събират се на глутници и наистина стана опасно. Едно, че по цяла нощ лаят по кварталите и хората не могат да спят, друго, че започнаха и да ни нападат...

Разбира се, аз пуснах жалба до общината. Защото трябва да се вземат мерки по този проблем. И въобще – общинарите не ходят ли по улиците!? Не виждат ли, че четирикраките се намножиха и стават все по-зли? Смятам, че ако скоро няма движение по проблема, ще заведа дело в Районния съд срещу общината.

Пускам това писмо и тук, за да знаят хората и да се пазят. 

 

Красимир Карамитев

Златоград

 

(Бр. 17/2020 на „Златоградски вестник”)