Новини

Поетичен петък: Димчо Дебелянов

Thursday, 31 December 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

* * *

Чел съм нявга, слушал съм да казват

славни и прочути мъдрословци –

на уста с презрителна насмешка,

че народът - туй е стадо овци.

 

 

Помами ги хитро и след тебе

в огъня дори без страх ще додат...

Може би! Стада съм виждал често,

ала все магарета ги водат!

 

(Бр. 17/2020 на „Златоградски вестник”)