Новини

Предстои преброяване: Кой да брои населението

понеделник, 28 декември 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

От средата на месец септември общината започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението . То ще се проведе през януари и февруари 2021 г. и ще включва както преброяване на населението, така и на жилищния фонд в страната. Така 30 октомври 2020 г. е срокът, през който кандидатите трябва да подадат заявление по образец в администрацията на общината, като за нас се предвижда да бъдат ангажирани 39 преброители и 12 контрольори.

Всички те ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна за получената информация. Разбира се, предпочитат се хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти, казват от администрацията. Преброителите ще бъдат с „работно време” - от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. А всеки преброителен участък включва около 200-250 души с 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

 

(Бр. 17/2020 на „Златоградски вестник”)