Новини

Бюджетът: Близо 11. 4 млн. лв. е бил бюджета ни за 2019 г.

неделя, 27 декември 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Според отчета за бюджета на общината за 2019 г., направен наскоро от кмета Янчев, той възлиза на 11 386 900 лв. Собствените ни приходи са в размер на 1 630 911 лв., в т. ч. данъчни приходи – 589 449 лв. и неданъчни приходи – 1 041 462 лв. Основен приход в общинския бюджет са субсидиите и трансферите от Централния бюджет, които за м. г. са в размер на 9 053 000 лв. Трансфери от други бюджети в размер на 1 555 483 са получени от Агенция за социално подпомагане, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, Агенция „Пътна инфраструктура”, Областната администрация в Смолян и Министерството на културата. Най-висок дял на разходите са отчетени във функция „Образование”, следвани от тези, свързани с благоустройството и инвестициите в местната инфраструктура. Разплатените капиталови разходи с бюджетни средства са общо за 2 699 603 лв., със средства от Европейския съюз – 3 922 469 лв.

Или общия размер на отчетените капиталови разходи възлизат на стойност 6 622 072 лв. Извършените разходи по сключените договори за кредит и погасяване на главници, лихви и такси през 2019 г., са 603 539 лв.

 

(Бр. 17/2020 на „Златоградски вестник”)