Новини

В десетката: За един доста простоват човек

Wednesday, 09 December 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В едно селско училище назначили нова учителка - стара мома.

Един ден кметът я извикал в кметството:

- Госпожице, полицаят е ерген, не искате ли да се омъжите за него? Малко е простоват, но е свестен...

Учителката се съгласила.

След сватбата, първа вечер:

- Жено, мама ми е казвала, че преди вечеря трябва да опъна жена си.

Сутринта невестата предложила да направи закуска и кафе.

- На мен тате ми е казвал, че преди закуска трябва да опъна жена си.

За обяд баба му била казвала първо да опъне жена си и т. н. След няколко месеца кметът пак вика учителката и я разпитва:

- Как е семейният живот?

- Абе, вярно - човекът е простоват... Ама е от много добро семейство!

 

(Бр. 16/2020 на „Златоградски вестник”)