Новини

19 млн. лв. се разпределят между болниците в областта до декември

Saturday, 21 November 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

През август министърът на здравеопазването, проф. д-р Костадин Ангелов, се запозна на място с организацията за работа в Смолян, в условията на COVID-19 в региона. По време на разговорите му с местни здравни фактори, министърът е бил у верен, че областната болница и общинските болници в региона разполагат с всички необходими предпазни средства за работа с пациенти с COVID-19, а допълнителните месечни възнаграждения в размер на 1000 лв. за хората на първа линия, се изплащат навреме.

 

Като основен проблем за лечебните заведения в нашия регион се очерта недостигът на медицински специалисти. За решението на този проблем министърът съобщи, че има ясен план, чието изпълнение гарантира започването на работа на млади лекари и сестри в по-малки болници, като тези в Девин, Мадан, Златоград и Рудозем.

Този план ще се реализира чрез три лъча на финансиране – лечебното заведение, общината и държавата, каза проф. Ангелов - до края на годината 19 млн..лв. ще бъдат разпределени между общинските болници в областта, за месеците август-декември.

На среща със служителите на РЗИ министърът заяви, че в този момент те са силата на системата на здравеопазване в България.

В разговорите се откроиха проблеми при провеждане на епидемиологичните проучвания, необходимостта от специалист онколог в доболничната медицинска помощ, липсата на кандидати за медицински специалисти за работа в РЗИ.

Инспекторите изразиха несъгласие от предложения в проекта на министерско постановление начин за разпределяне на 30%-то увеличаване на работните заплати в РЗИ, тъй като увеличението се ограничава реално до 15%, заяви след срещата д-р Мими Кубатева, директор на РЗИ-Смолян.

 

(Бр. 15/2020 на „Златоградски вестник”)