Новини

Памет: На днешния ден през 1912-а овладяваме близкия гр. Дедеагач, днес Александруполис

петък, 13 ноември 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В хода на Балканската война, на 13 ноември 1912 г. българските войски овладяват Дедеагач и Беломорския бряг. На днешния ден Родопският отряд на ген. Стилиян Ковачев навлиза в Дедеагач, след като дни преди това градът е освободен от конната бригада на полковник Танев, подсилена с 2-ра бригада от Македоно-одринското опълчение.

Полк. Александър Танев е командирът на Сборната конна бригада, освободила Дедеагач още на 6 ноември 1912 г. Той именно приема капитулацията на Мехмед Явер паша на 14 ноември с. г. ЗВ