Новини

Трудова борса: Търсят се спецове във всички области

Friday, 13 November 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В Златоград

 

Един инженер-проектант, 1 учител български и английски език,

1 учител по математика и физика, 1 учител по физическо възпитание и спорт или треньор по вид спорт /4 часа/; 1 учител в ГЦОУД  5-7 клас; 4 представители за бизнес услуги (работа по граждански договор на територията на Златоград); 12 машинни оператори за шиене - отнася се за шивашки цехове в Златоград,  Долен и Старцево;

1 камериер /камериерка/ в  хотел в Златоград, 5 машинни оператори, производство на каучукови изделия.

 

   В Неделино

 

В съседната община се търсят 6 машинни оператори за шиене с опит, 1 учител в детска градина, 1 продавач, бизнес услуги работа по граждански договор на територията на Неделино, 1 окачествител и 1 работник в строителството, както и 9 сезонни работници в земеделието.

 

(Бр. 15/2020 на „Златоградски вестник”)