Новини

Спортни: „Червеното игрище” за спорт в центъра, вече става „зелено”

Sunday, 04 October 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След множество публикации в ЗВ за състоянието на т. нар. през годините „Червено игрище”, превърнало се напоследък в пасище за овце, наскоро започнаха строително-ремонтните дейности по него.

Както и останалите площадки в общината, осъществени през последните години – на Кадиев врис в Златоград и в двора на училището в Старцево, и сега общината е нарекла обекта „Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички и тенис на корт”.

Това дълго наименование показва, че с осъществявания в момента ремонт, площадката  се разделя за четири вида спорт, а настилката й ще бъде от изкуствена трева върху бетоно. Оградата му също ще е метална мрежа от PVC, а за трибуните е предвидено да се поставят нови дървени пейки. Подходите към новото игрище ще са два – един главен от юг и един авариен изход от север.

Проектът предвижда благоустрояване и на прилежащия терен към игрището. Финансирането е осигурено с Постановление на МС от 2019 г. и стойността е в размер на 163 384 лв., с изпълнител „Строител”-Златоград.

 

(Бр. 13/2020 на „Златоградски вестник”)