Новини

Поетичен петък: Александър ПУШКИН

събота, 03 октомври 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

...

Владетел слаб, глава лукава,

конте плешиво и лентяй,

съгрян от ненадейна слава,

царуваше над моя край.

 

 

...

...А злият цар стрели безброй

с отровната стрела намаза.

И на съседите си той

изпрати гибел и омраза...

 

(Бр. 13/2020 на „Златоградски вестник”)