Новини

Отглас: Мюсюламани искат събрание и отчет от настоятелството си

Monday, 14 September 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ По повод посещението на главния мюфтия Мустафа Хаджи в Златоград и текста: „Да благодарим на България, че имаме правата и свободата си на граждани”, бр. 5/13 март 2020 г. на ЗВ

 

 

Вярваме, че читателите ни си с помнят материала под горното заглавие, най-малкото и заради факта, че много от тях, не успели да намерят броя в градската будка за вестници на пазара, дойдоха да го търсят в редакцията. Тогава те споделяха, че срещата с Хаджи е била много хубава, но организаторите не са дали възможност за въпроси.

 

Явно препочетеният формат не е бил за среща-разговор с хората, а повече информативна за дейността на Смолянското мюфтийство въобще. Въпросът е обаче, че и окръжният шеф Дъбов не прави работни срещи с мюсюлманите по места, за да ги чуе какви въпроси ги вълнуват и на какви търсят отговорите. Само веднъж бил дошъл в Златоград и когато започнали да му задават по-важни въпроси, той се ядосал и си тръгнал, казват нашите мюсюлмани. Които искат да знаят защо местното златоградско настоятелство не провежда общи събрания с мюсюлманите, защо не прави нито организационен, нито финансов отчет!

Досега те не помнят да са свиквани на събрание, не са виждали да има книга за приходи-разходи на средствата, които постъпват, а и за какво се харчат те. Колко пари постъпват от наемите на имоти и къде се превеждат, въобще – за какво се харчат – искат да знаят златоградските мюсюлмани.

Настоятелството, казват хората, се е самозатворило и явно си мисли, че единственото, с което трябва да бъде запомнено, е с безкрайното увеличение на децибелите от уредбата на минарето. Това обаче има обратен ефект, защото цял един квартал е писнал от високото пищене, а не се вземат мерки, не се вслушваме в недоволствата, споделят нашите читатели...

 

(Бр. 12/2020 на „Златоградски вестник”)