Новини

Как заповед на кмета от 2008 г., става мотив за бетониране на терен през 2020-а

Sunday, 06 September 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Отговор по повод Писмо изх. № 66-00-908/15. 06. 2020 г., на кмета на община Златоград

 

Ефим УШЕВ

 

 

Чрез ДНСК

До началника на

РДНСК-Смолян

 

Г-жо Михаела Ангелова!

Изпратили сте ми писмо на община Златоград, което не съм Ви искал, още повече, че същото вече съм го получил от кмета на тази община.

От когото също не съм искал каквото и да е писмо, защото нямам писмена кореспонденция с него.

Подадох сигнал срещу безобразие, извършено в града, до дирекция за строителен контрол и помолих този „строителен контрол” да направи проверка как и с какви разрешителни е бетонирана една определена площ около жилищен блок в центъра на града, която до неотдавна беше зелена площ.

Вместо тази проверка, получавам фалшиво, лъжливо писмо от онзи, който би трябвало да бъде проверен – т. е. този, от когото се жалваш, сам прави проверка за себе си и пише отговор до жалващия се от самия него...

Разбирате ли абсурда, в който се поставяте, поставяте и мен и цялата българска администрация?

Какво прави с това писмо кметът на община Златоград?

Първо, лъже, че пред блока „никога не е бил отреждан терен за озеленяване”, след като всички в града знаят и помнят, че преди да бъде бетонирано пространство пред входа и новоотворения магазин, то беше зелена площ, сега бетонирана и над нея осъществена дървена постройка с покрив. Всичко това е извършено в нарушение на всякакви правила, тъй като няма надлежно разрешително за строеж (бетониране на пространството и вдигането на сграда с покрив) от строителния отдел на общината.

И вместо г-н кметът да представи именно тези скици и разрешителни, той лъже втори път, като е приложил Заповед № 145/2008 г., отнасяща се за съвсем друг терен и други сгради, която заповед няма нищо общо, повтарям – няма нищо общо, с положения бетон и извършено строителство, за които е моят сигнал.

Т. е. кметът на община Златоград откровено и нагло заблуждава, че заповед от 2008 г., която е приложил, в която има цитирани становища на архитект от 2007 г., за терен, касаещ Тютюнева промишленост и някаква Спортна площадка до нея, има нещо общо с моя сигнал и терена, обект на сигнала...

Това е толкова смешно и безотговорно от негова страна, че не би подлежало на коментар, ако не се чувствам длъжен да ви информирам за тази заблуда.

Повтарям – приложената Заповед от 2008 г. няма нищо общо със съдържанвието на сигнала ми за бетониране на определени площи в центъра на Златоград, без каквито и да е разрешения и преписна кореспонденция.

Затова ви съветвам, вместо да оставяте нарушител сам да проверява себе си и да ви заблуждава с нямащи отношение по случая заповеди от едно друго време, да проверите сами изпратения до ДНСК-Смолян, чрез Вас, сигнал.

Към настоящото писмо прилагам отново снимката за въпросния бетониран терен, който няма нищо общо със спортни игрища и промишлени предприятия, споменавани от кмета в писмото му, и която моля да препратите до РДНСК-Смолян.

 

(Бр. 12/2020 на „Златоградски вестник”)