Новини

Другите вместо нас: Обходен път за над 11 млн. лв. прави Рудозем

Friday, 04 September 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Докато нашата община дреме и се бъхти в дребнотемия, които не дават перспектива за бъдещо развитие, вече са отворени офертите на кандидатите за строителството на обходния път на град Рудозем, както и за проектиране и строителство на виадукт при път Средногорци-Рудозем. Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян.

 

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще се изведе извън града и ще се улесни пътуването към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти. Предвижданата стойност на обществената поръчка, разделена в две обособени позиции, е 9 325 054 лв. без ДДС.

Първата обособена позиция е за строително-монтажни работи на обходния път на Рудозем, с обща дължина 2,41 км, на стойност 6 565 054 лв. без ДДС.

Подадените оферти за нея са на „Иса 2000“ ЕООД; ДЗЗД „Път Средногорци-Рудозем“ и „Европейски пътища“ АД.

Обходният път ще преминава по съществуваща улица в Рудозем и по ново трасе, което ще пресича река Чепинска и след него ще се включва чрез кръстовище към път Средногорци-Рудозем. Обходът ще има две ленти за движение по 3,75 м и два тротоара по 1,5 м. Ще бъдат изградени 7 подпорни стени и 5 укрепителни стени. Проектът предвижда реконструиране на съществуващото триклонно кръстовище в кръгово кръстовище, ремонт на моста над р. Арда, изграждане на нов мост над р. Чепинска и преместване на инженерни мрежи – магистрален водопровод, електропреносни и телекомуникационни кабели.

Втората обособена позиция е за изработване на технически проект и строителство на виадукт на обходния път на Рудозем, който ще е 200 м. Предвижданата стойност е 2 760 хил. лв. без ДДС.

Постъпилите оферти за позицията са отново на „Иса 2000“ ЕООД и „Грома Холд“ ЕООД. ЗВ

 

(Бр. 12/2020 на „Златоградски вестник”)