Новини

Борса: Каква работа се предлага в района

Sunday, 30 August 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Според обявените от Бюрото по труда в Златоград свободни работни места, към днешна дата в Златоградско се търсят 20 машинни оператори за шиене в шивашките цехове в Златоград, Долен и Старцево. Търсят се и 2 машинни оператори за обработка на метали, 1 администратор за хотел, по възможност и с чужд език; 2 общи работници в строителството, 1 крояч в текстилно производство, 2 камериер/камериерка, както и 2 сервитьори, 1 готвач.

И в община Неделино – търсят се 4 машинни оператори за шиене, с опит и мотивация за работа, както и 4 сезонни работници в земеделието.

В периода юли-септември ще се проведе обучение под егидата на Съюза за стопанска инициатива. Затова БТ-Златоград набира желаещи за помощник в строителството, основни и довършителни работи, и за обучение с математически компетенции.

Желаещите трябва да са безработни до 29-годишна възраст и такива над 50 години.

 

(Бр. 11/2020 на „Златоградски вестник”)