Новини

И Златоград потърпевш в щети от мечки

Friday, 14 August 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

РИОСВ – Смолян е проверила общо 19 сигнала за щети от кафява мечка в района от началото на годината. При 17 от случаите са установени щети върху селскостопанско имущество (19 животни и 7 пчелина), а два от сигналите са свързани с присъствие на защитения вид в близост до населени места.

Щети върху селскостопанско имущество са регистрирани на територията на общините Девин (4 щети), Баните (7 щети), Смолян (3 щети) и общините Златоград, Ардино и Лъки по една. Последната констатирана щета е от 13 май, над пчелин в село Давидково, община Баните. За всички доказани щети са изготвени предложения за обезщетение на собствениците.

За същия период през 2019 г. случаите на нападения от мечки над селскостопанско имущество са били 27.

За недопускане на нападения от мечки РИОСВ – Смолян призовава стопаните да засилят превантивните мерки по опазване на животни и пчелини. Пашата трябва да се извършва с пастир и кучета, нощуването на животните да е в масивни стопански сгради, да има ограждане с електрически огради, шумови и светлинни отблъскващи средства.

 

(Бр. 10/2020 на „Златоградски вестник”)