Новини

Ръстът на безработни в Смолян – 36%, в Златоград – само 6.3%

сряда, 12 август 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Административната статистика на Агенция по заетостта отчита равнище на регистрирана безработица за страната от 6.7%  през месец март, която бележи ръст от 0.5 процентни пункта спрямо предходния месец, а при сравнение с година по-рано-с 0.8 пункта. Регистрираните безработни в края на месеца са общо 220 072 лица, като числеността им се увеличава с 8.7% спрямо месец по-рано и с 13.1% на годишна база.

 

Според последни данни на Регионална служба по заетостта за областта към 31 март 2020 г., равнището на безработица за област Смолян е 10,3 % и в национален мащаб Смолян е на 10 място.

По последни данни към края на м. април равнището на безработица в областта вече е 12,6 %. За сравнение - спрямо предходната година, към 30. 04. 2019 г. равнището на безработица е 8,4 % и област Смолян е на 13 място в страната.

Към 31 март 2020 г. в област Смолян общо има регистрирани 6007 безработни лица. 509 от тях са младежи до 29 г. възраст, 1413 лица са с регистрация над 1 година. За едно работно място се борят 8 човека.

Към 30 април в област Смолян вече има 7346 регистрирани безработни, като ръстът спрямо месец март е 1339 безработни само за един месец. Спрямо предходния месец март ръстът в четирите бюра по труда в Смолянско е следният: За ДБТ Смолян – с 36 %;  за ДБТ  Мадан – с 19,8 %;  за ДБТ Девин – с 15,6 % и за ДБТ Златоград – с 6,3 %.

Както става ясно, от БТ-Смолян работодателите са подали 127 заявления по схмета 60:40 помощ от държавата. А от БТ-Златоград – те са 40.

 

(Бр. 10/2020 на „Златоградски вестник”)