Новини

Темата: Образование по време на пандемия

Tuesday, 11 August 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ За осигуряване на качествено дистанционно обучение, училищното ръководство финансира интернет достъпа за три месеца на шестнадесет ученици

 

Диляна СУВАРИЕВА

 

 

Светът се озова в една огромна криза, от която се очаква да излезе трудно и продължително. Настъпилата пандемия от коронавирус наложи както строги мерки, така и неочаквани последици за цялото човечество.  След обявяването на извънредно положение в България на 13 март 2020 г., социалният живот затвори вратите си и въведе свои правила. Единствената алтернатива за хората да продължат с ежедневните си дейности и общуването помежду си, бяха технологиите.

 

Дистанционна работа,

дистанционно обучение,

 

виртуални класни стаи и университетски зали, телефонни разгори с приятели, онлайн срещи, всичко придоби характера на новото време – технологичната реалност. Образователната система също се изправи пред едно сериозно предизвикателство. След като всички училища затвориха врати, на ученици и учители им се наложи да продължат работата си от вкъщи. Това се случи именно чрез онлайн платформи и образователни приложения за дистанционно обучение.

Сред тях е и училище „Антим I“, което започна обучението във виртуални класни стаи на 16. 03. 2020 г. чрез системите GoogleHYPERLINK "https://classroom.google.com/" HYPERLINK "https://classroom.google.com/"Classroom и  Khan Academy. За кратко време всички учители успяха да променят изцяло присъствената форма и да продължат в новите условия, без да допускат прекъсване на образователно-възпитателния процес.

Работата на учениците е ангажирана с различни дидактически задачи, разказва Жечка Хаджийска, директор на СУ „Антим I”.  Представят се проектно базирани задания по отделните учебни предмети, които изискват както много добро познаване на учебния материал, така и възможност за техническо оформяне на проектите.

Освен преподаването на учебния материал, в някои от часовете,

 

по инициатива на учителите,

виртуално се канят и гости

 

„Една от тях беше Свежина Димитрова, директор на Астрономическата обсерватория в гр. Варна. Тя гостуваше на учениците от 7 клас в час по физика и представи темата „Слънце и звезди“. Друг гост в часовете по физика с преподавател Росица Въргова, беше и мастер Велин Хаджолов, известен специалист по бойни изкуства и бивш ученик на СУ „Антим I”, сподели още директорът на училището.

Всяка от тези срещи е споделена на фейсбук страницата на училището, на която всеки може да се наслади. Възможността да се осъществяват подобни онлайн срещи е положителната гледна точка на дистанционно обучение във време на пандемия. Защото този вид осъществяване на връзка между хората не може да бъде възпрепятствано, независимо в коя точка на света се намираш. Във виртуалното пространство учениците също така осъществяват както публични изказвания, така и представяния на отделни теми от учебното съдържание.

Продължава активно и подготовката на зрелостниците за матурите, които предстоят да се проведат на 01. 06. и 03. 06. 2020 г. Епидемичната обстановка не попречва  на учениците от СУ „Антим I“ да участват и в национални състезания, конкурси и олимпиади, в които заемат едни от първите места.

„Сред тях са седмокласничката Михаела Белева, която постигна отличен резултат на Областния кръг по български език и литература и се класира за участие в Националния кръг, казва Хаджийска. - Призови места на национално състезание по Философия пък заеха учениците на Ирина Бодурова“.

За осигуряване на качествено дистанционно обучение, училищното ръководство финансира интернет достъпа за три месеца на 16 ученици. Въпреки трудностите, които съпътстват онлайн обучението, учителите и учениците, подкрепяни от родителите, показват отговорност към работата си и я  превръщат във възможност за изява на творчество и креативност.

 

В обръщение към своите ученици, учители и родители, публикувано на фейсбук страницата на училището, директорът Жечка Хаджийска подчертава, че дистанционното обучение в тези условия е сериозно предизвикателство и изисква добро поведение и отговорност от всички в работата. Също така тя изказва и благодарности на родителите за съдействието, което оказват и подчертава, че заедно с учителите биха били най-добрият пример за децата сега. Защото от учебните занимания, които не трябва да прекъсват, зависи бъдещето на много от тях.

 

(Бр. 10/2020 на „Златоградски вестник”)