Новини

Общински: Какво още направи общината по повод Ковид-19

Monday, 10 August 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След като ОбС чрез първото си „дистанционно” азаседание прие да отпаднат месечните такси за детските градини и ясли за времето на извънредното положение, със своя заповед кметът възстанови изпълнението на някои временно спрени автобусни линии, от общинската, областна и републиканска транспортна схема, а именно - за дните понеделник и петък:

• Златоград – Пловдив, с час на тръгване: 05:00 часа; • Пловдив - Златоград, с час на тръгване: 12:30 часа; И за ден неделя: • Златоград - Пловдив, с час на тръгване: 13:30 часа; • Пловдив - Златоград, с час на тръгване: 19:30 часа. Във всички превозни средства се предоставя информационен материал със съвети от РЗИ-Смолян, за това как да се предпазваме от корона вирус в автобуса.

Освен това –

 

след заповед на министъра на здравеопазването се отваря и градския стадион в Златоград - за упражняване на индивидуален спорт на открито, при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи. Позволени за използване обаче са само лекоатлетическата писта и тротоарната алея за колоездене. Остава забранено ползването на залата за спорт на закрито, седалковия сектор за зрители, както и организирането на спортни прояви и състезания на игралното поле на стадиона. Остава забраната за ползването и на многофункционалните спортни площадки в училищата.

 

И още –

 

НАП, съвместно с ОбА-Златоград, осигурява възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права, да подават декларация Образец № 7, с посочени данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и др. документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството и на кметствата в селата Старцево, Долен и Ерма река. Става въпрос за лицата с прекъснати здравноосигурителни права, за които е невъзможно да посетят лично офис на НАП, поради наложени ограничения в придвижването и не могат да се възползват от възможността за подаване на документи по електронен път или електронен подпис. Служителите на тези общински администрации в града и селата ще съдействат на жителите на общината в комуникацията им с НАП.

 

Продължава

 

и реализирането на проекта за целево подпомагане с топъл обяд, финансиран от Агенция за социално подпомагане. В периода 04. 05. - 19. 06. 2020 г., в рамките на работните дни ще се доставя до дом топъл обяд на 170 жители на общината, предимно хора с доходи под линията на бедност, определена за страната, както и възрастни над 65 години без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и в условията на извънредното положение не са в състояние да осигурят прехраната си. Топъл обяд в Златоград ще получават 93 лица, в с. Долен – 21, в с. Аламовци – 29, в с. Старцево – 15, в с. Ерма река – 12. ЗВ

 

П. П. По информация на областта, общинските болници в Девин, Мадан и Златоград са получили по 40 броя защитни облекла от местен дарител. С това облеклата специално за златоградската болница стават...2040, след като миналия месец д-р Андрей Кехайов дари 2000 бр. облекла. И не е ясно какво ще се прави с толкова много бройки, освен да се държат на склад. Трите болници са получили освен това и по 50 предпазни шлема и по 100 маски за многократна употреба.

 

(Бр. 10/2020 на „Златоградски вестник”)