Новини

Поетичен петък - Под поста Мирабо

петък, 07 август 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Гийом АПОЛИНЕР

 

...

Под моста Мирабо минава Сена

и нашата любов.

Вълната никога не се обръща,

тече и любовта.

 

А мудност на живота е присъща,

а пък надеждата е тъй могъща.

 

Иде нощ, минути отброявам.

Дните отминават - аз оставам.

 

 

(Бр. 9/2020 на „Златоградски вестник”)