Новини

Текат конкурсите за прием на военна служба

петък, 17 юли 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Обявени са вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски, като са разкрити и процедурите за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина: За в. ф. 28610-София – 10 (десет) длъжности; в. ф. 24150-Стара Загора – 7 длъжности; в. ф. 54740-Хасково – 8 длъжности; в. ф. 54100-Ямбол – 24 длъжности; в. ф. 38220-Плевен – 10 длъжности; в. ф. 34750-Карлово – 50 длъжности; в. ф. 56040-Благоевград – 6 длъжности; в. ф. 54990-Враца – 4 длъжности; в. ф. 24490-Асеновград – 8 длъжности; в. ф. 28880-Белене – 13 длъжности; в. ф. 44220-Пловдив – 7 длъжности; в. ф. 28330-Смолян – 10 длъжности; в. ф. 24620-Свобода – 7 длъжности; в. ф. 42600-Мусачево – 8 длъжности. Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие II степен - Смолян и Офиса за военен отчет в Златоград. Място за подаване на документите: Военно окръжие в Смолян.

 

(Бр. 8/2020 на „Златоградски вестник”)