Новини

През май и юни – безплатна храна за бедни

четвъртък, 16 юли 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Лица от общината с доходи под линията на бедност, определена за страната, ще получават на място в дома си безплатна храна през цялото време, в което са поставени под задължителна карантина, заявиха от общината. Периодът е от 1 май до 19 юни, а броят на съответнитге лица за общината ни е с максимално допустим капацитет от 170 .

В по-голямата си част това са хора възрастни над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях в условията на извънредното положение, обявено за страната.

Освен това - на община Златоград са предоставени допълнителни средства (75 210 лв.), като водеща организация по проект „С грижа за хората в нужда”. Предвиденото финансиране за община Чепеларе, като партньор в проекта, е в размер 47 415 лв. С това финансиране се осигуряват почасови грижи за 46 лица от община Златоград и 29 лица от община Чепеларе - общо 75 лица, възрастни хора над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания.

 

(Бр. 8/2020 на „Златоградски вестник”)