Новини

Борсата: Освободени от работа масово се записват в Бюрото по труда

Monday, 13 July 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На 2 април т. г., четиринадесетия работен след въвеждане на извънредното положение (ИП) за превенция на корона вирус-инфекцията, състоянието на регистрираната безработица в дирекция Бюро по труда в Златоград е следната:

. Новорегистрираните безработни лица от 13 март до 2 април т. г., са 107 лица, като 59 от тях при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса.

За сравнение със същия период на 2019 г., броят на новорегистрираните е бил 35 лица.

Среднодневният брой регистрирани за периода от 13. 03.-02. 04. 2020 г., е 7 лица.

. Новорегистрираните на 1 и 2 април 2020 г. са общо 36, като 20 от тях при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса. Новорегистрираните лица през периода след 13 март 2020 г., са основно от секторите „Ресторантьорство и хотелиерство” – 78%; „Транспорт” – 12%; „Търговия” - 5 %.

. На 1 и 2  април 2020 г., на работа са устроени общо 9 безработни лица, а 59 безработни са постъпили на работа от началото на периода 13. 03.-02. 04. 2020 г.

 

(Бр. 8/2020 на «Златоградски вестник»)