Новини

Трима са секретните агенти на ДС в ЗММ-Смолян, реши Комисията по досиетата

Saturday, 11 July 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Атанаска Мавродиева

 

Родена 1956 г. в Асеновград, е вербувана от служител и регистрирана на 10. 10. 1989 г., ръководена от о. р. Петър Стратев от ОУ на МВР-Пловдив-Смолян-ДС. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството, е секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира с псевдоним „Зов”.

Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите на ДС, са регистрационен дневник; картони – образец 4 – 4 бр.; опис регистрационен  No 138/ авг. 1999 г., за унищожаване делата от фонд ІЯ.

Мавродиева е била член на управителен орган - съдружник във фирма-купувач по договор за приватизационна продажба на "ЗММ -ИНВЕСТ" ООД, Смолян.

 

Георги Бойчев

 

Роден 1947 г. в с. Брягово, обл. Пловдив, вербуван и регистриран през ноември 1988 г. от кап. Петър Стратев. Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството, е ОУ на МВР-Смолян-ДС, в качеството на секретен сътрудник, агент, с псевдоним „Николай”. Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите на ДС, са документи от ръководилия го щатен служител, регистрационна бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1899 (См) и в работно дело ІР-1386 (См); регистрационен дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Бойчев е бил член на управителен орган - съдружник във фирма -купувач по договор за приватизационна продажба на "ЗММ-ИНВЕСТ" ООД, Смолян.

 

Стефан Гогов

 

Роден 1943 г. в с. Гудевица, обл. Смолян, вербуван и регистриран през 1975 г. от о. р. Димитър Даскалов от ОУ на МВР-Смолян-ДС. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството, е секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира с псевдоним „Изгрев”. Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите на ДС са регистрационен дневник; картони – обр. 4 –5 бр.; опис рег. No 138/1999 г. - за унищожаване делата от фонд ІЯ.

Гогов е бил член на управителен орган - съдружник във фирма-купувач по договор за приватизационна продажба на "ЗММ -ИНВЕСТ" ООД, Смолян. ЗВ

 

(Бр. 8/2020 на „Златоградски вестник”)