Новини

За интелектуалния клуб около един вестник, сътворил историята на цял един родопски регион

Tuesday, 23 June 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Съвместна публикация на сп. Родопи и Златоградски вестник

 

В началото на 2020 г. в родопското краезнание се появи поредната, четвърта част, на „Златоградски страници“ – сборници с научно-популярни статии, публикувани през годините в „Златоградски вестник“. Вестникът е основан на 5 януари 1990 г. от журналиста, писателя и краеведа  Ефим Ушев, за когото Златоград е родно място и творческа съдба.

 

В първите две години излиза като седмичник, след това – два пъти в месеца, и така досега, до 700-я брой, така и за напред. По повод 25-годишнината на „Златоградски вестник“, през 2015 г., главният редактор Ефим Ушев представя част първа на „Златоградските страници“, а в навечерието на 30-годишнината на това уникално за Родопите периодично издание, читателите се срещат с най-новите „Златоградски страници“. В тях оживяват: „Родове и родови взаимоотношения в Златоград през вековете“; „Златоград в Тракия и Беломорието – факти, връзки, тежнения“; „Златоград в страниците на учени и писатели“. Поредните 512 „Златоградски страници“ се прибавят към писаното слово за Златоград в предишните три части, също внушителни по обем. Надежден партньор на писателя Ефим Ушев в това начинание е Варненското издателство „Славена“.

С разрешението на Ефим Ушев, по-долу публикуваме предговора към част четвърта на изданието, сполучливо определено от съставителя като „интелектуален кръг около един вестник, сътворил историята на цял един родопски регион“.

 

Таня МАРЕВА

Сп. „Родопи”

 

...

С навършването на 30-годишнината от съществуването на Златоградски вестник”, уважаеми читатели, преживявам щастливия момент да Ви представя и последната, четвърта част, от нашата книжовна поредица, под общото заглавие Златоградски страници”.

 

Обявена като трилогия по повод 25-годишния юбилей на вестника, още при съставянето на третата част стана ясно, че има достатъчно събран ценен исторически материал за Златоград и регона ни, за да си позволим да го пренебрегнем. Затова още тогава (2016 г.) бе замислен  и настоящият четвърти том, като в предговора на трети том обявих, че историческото наследство, до което се докоснахме и изнасяхме по страниците на вестника, се оказа толкова богато и разностранно откъм факти и анализи по тях, че нямаме право да го пренебрегнем и „скрием”, един вид, от настоящото, а и бъдещо читателско поколение на Златоград.

И така днес, пет години по-късно, вече с удовлетворение мога да представя поредните, особено важни за нашата история раздели от книгата, без които „изреченото” в предишните три части би било изключително непълно и недоизказано.

            Съдете сами:

. Може ли да бъде завършена една поредица из историята на един родопски регион, без в нея да са факти, наблюдения и разработки за населението му от най-старите известни ни досега периоди, както и взаимоотношенията на това население по родове през годините, особено когато то е „разделено” в две основни религиозни групи... На което е посветен първият раздел от настоящия том.

 

. Може ли да има завършеност една историческа хронология на град и регион, чийто хинтерланд векове е бил свързан с Беломорието, когато той е един от основните търговско-икономически и културни средища, и особено когато в един момент се превръща в гранична периферия, а да не бъде проследена свързаността на този регион през вековете и до днес с обширната Беломорска територия... На което пък е посветен вторият раздел на книгата.

 

. И още – как видяха този град и район от Родопите и отразиха в свои статии и книги водещи и бележити личности за времето си – писатели, учени, публицисти, издатели, и какви предимства и проблеми изтъкват за неговото развитие в бъдеще – на което е посветена третата част от „страниците...” в този том.

 

И понеже все пак отбелязваме и един 30-годишен юбилей на изданието, което е причина всичко това да бъде събрано, редактирано и изнесено „на бял свят” – как виждаха „Златоградски вестник” и какви писма ни изпращаха наши читатели и автори; как самата редакция общуваше през тези 30 години със своите автори и читатели – на това е посветен последният раздел на книгата, която представяме.

Не на последно място - ако в предговора на първия том казвах, че вестникът като една пчелица събираше нектара и цвета на времето из различните архивохранилища и лични сбирки, за да ги представи в един момент на обществеността, сега нека добавим, че това не би могло да стане без усърдието и сърцатостта на различните автори, които през тези 30 години сътрудничиха и бяха спечелени именно от вестника за приятели не само на изданието, но най-вече на града, който той представлява...

Затова е сега признателността ни към това общество или своеобразен интелектуален клуб, оформил се около вестника без условности и предвзетост - че прегърнаха каузата на Златоград, носиха я и осъществяваха чрез своите търсения и написани текстове. Които днес, събрани на едно, можем да предложим на любознателната читателска аудитория.

Колкото до скромния ни юбилей от 30 години – на многая лета за всичките ни читатели и спомоществователи през целия този немалък период.

И с едно искрено пожелание - нека и други родопски издания един ден да могат да се представят по подобен начин пред своя регион, пред своите читатели! Защото така ще изпълнят обществената си мисия на духовни средища и институции за полезни граждански тежнения и съхранители на памет за своето време.

 

Ефим УШЕВ

„Златоградски вестник”

 

(Бр. 6/2020 на „Златоградски вестник”)